Ulik båtar frå 16 til 21 fot med motor kan leigast. Prisar frå kr 800,- til 2000 pr veke. Drivstoff kjem i tillegg.

Det finst mange gode fiskeplassar rundt Kvalsvika med varierte fiskeri i høve til årstidene. Fisk kan stellast, røykjast og oppbevarast i frysar. Visse tider av året er det også høve til hummar- og krabbefiske.

Havfisketurar og opplevingsturar med båt kan organiserast.