”havferie.com” er ei familiebedrift. Bjarne og Kristin Kvalsvik er vertskap saman med borna sine Ida Beate, Helga Kristin, Per-Ivar og Brita Petrin.

I tillegg til å leige ut hytter og rorbuer tek havferie. com på seg ulike typar arrangement som firmaturar, blåturar og liknande med servering og underhaldning. Prisar på førespurnad for små og store grupper.
Samla overnattingsplassar er ca 25.

Ynskjer De den ei ekstra ramme rundt dykkar tilstelling så er det berre å kontakte oss, kanskje kan vi hjelpe dykk.